BENGS Restore

Iedereen is mentaal, emotioneel en fysiek onderhevig aan ups en downs, de ene ernstiger dan de andere. We mogen geen claims maken, maar feedback van gebruikers leert ons dat BENGS Restore interessante dingen doet die gebruikers als nuttig en positief ervaren.

Shop nu

BENGS Perform

Iedereen is mentaal, emotioneel en fysiek onderhevig aan ups en downs, de ene ernstiger dan de andere. We mogen geen claims maken, maar feedback van gebruikers leert ons dat BENGS Restore interessante dingen doet die gebruikers als nuttig en positief ervaren.

Shop nu


BENGS Resonant Water begint als normaal water dat wordt behandeld met Bengston Rapid Image Cycling (RIC) *. Dit water volgt vervolgens een door ons ontwikkelde verbetering om Resonant Water te creëren – water dat resonerende informatie bevat.

Hoe werkt het?**

We weten het niet zeker. We zien en ervaren de resultaten, maar het theoretische model is nog steeds ongrijpbaar. Een fenomeen wordt als wetenschappelijk ‘afwijkend’ beschouwd als het niet past in de gangbare opvatting van hoe de wereld gedacht wordt te werken. Dat betekent niet dat het fenomeen niet echt is; het betekent alleen dat we het nog niet volledig kunnen uitleggen.

Communicatie, binnen en tussen cellen en het hele lichaam, is fundamenteel voor onze gezondheid. We vermoeden dat ons lichaam soms specifieke informatie nodig heeft om zich weer aan te passen en de juiste balans te bereiken en dat resonant water deze informatie biedt, Cellen resoneren met de specifieke resonanties in het water die ze nodig hebben en passen zich vervolgens aan. Onderzoek wijst uit dat cellen die dat nodig hebben, zullen reageren op heling die is opgeslagen in stoffen als water of katoen. Gezonde cellen die geen genezingsbehoefte hebben, vertonen geen afwijkende transcriptieveranderingen wanneer ze worden blootgesteld.*

Zullen we het theoretische model kunnen ontdekken? Het onderzoek is gaande. We zijn volledig gefascineerd en benieuwd naar wat we allemaal zullen ontdekken.

Ondertussen zijn we toegewijd om de resultaten naar de wereld te brengen.


Ons verhaal

  • De geschiedenis
    Bill Bengston, PhD, ontwikkelde de RIC-methode (Rapid Image Cycling) en deed de afgelopen 35 jaar onderzoek naar heling. Hoewel veel mensen zijn geheeld met behulp van RIC, wilde Bill meer weten en hij voorzag dat het aanbieden van gezondheid en heling aan één persoon tegelijk niet geschikt is voor het grote aantal mensen dat heling nodig heeft. Zijn onderzoek heeft aangetoond dat heling kan worden opgeslagen in water. De vraag was hoe je dat water met die helende informatie vervolgens kunt opschalen.

  • Synergie
    Coen van Veenendaal woonde een lezing bij die Bill in Parijs gaf en stelde zich daarna voor aan Bill en zijn partner Margaret Nies. Er was meteen een synergie en er ontstond een gesprek over het werk dat Bill en Margaret aan het doen waren en hoe ze het bij meer mensen konden brengen. Kort daarna introduceerde Coen Ted den Ouden, die even enthousiast was over het werk en een samenwerking ontstond die leidde tot opmerkelijke verkenningen, paden en resultaten.

  • Vooruitbewegen
    Begin 2020 werd een Amerikaans sociaal experiment met het eerste behandelde en opgeschaalde water voltooid met significante resultaten. Tegelijkertijd begonnen Ted en Coen het water zelf te gebruiken en te delen met anderen. Ook hier weer overwegend positieve feedback. Het team synthetiseerde wat we hadden geleerd en creëerde een nieuwe, middels een door ons ontwikkelde verbeteringsprocedure, formule en BENGS Resonant Water was geboren.


* Bezoek voor meer informatie over het onderzoek achter de RIC-methode www.bengstonresearch.com/publications.
** Onderzoek wijst uit dat cellen die dat nodig hebben, zullen reageren op genezing die is opgeslagen in stoffen zoals water of katoen. Cellen die geen genezingsbehoefte hebben, vertonen geen afwijkende transcriptieveranderingen wanneer ze worden blootgesteld.